Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe

 

Gospodarstwa domowe, które wykorzystują jako główne źródło ogrzewania urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, o których mowa w art. 3 pkt 3a ustawy – Prawo energetyczne, mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT.

Refundacja podatku VAT obowiązuje za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o refundację podatku VAT można składać:

- do dnia 30 września 2024 r. - w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,
- po dniu 30 września 2024 r. - w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliw gazowych, która jest przedmiotem wniosku.

Warunkiem otrzymania zwrotu jest złożenie wniosku (wnioskodawcą może być osoba, z którą podpisana jest umowa o dostawę gazu), dołączenie faktury za dostarczenie paliw gazowych, dowodu uiszczenia zapłaty za fakturę oraz ewentualnych dokumentów dotyczących dochodów gospodarstwa domowego.

Ponadto dane źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w terminie do dnia 21 grudnia 2022 r. (albo po tym dniu w przypadku wpisania lub zgłoszenia nowego źródła ogrzewania).

Należy również spełnić kryterium dochodowe, które w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego wynosi 2.100,00 zł miesięcznie na osobę, a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego 1.500,00 zł miesięcznie na osobę.

W przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie:
- od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 lipca 2023 r. - uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 r.;
- od dnia 1 sierpnia 2023 r. do dnia 30 września 2024 r. - uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 r.

 

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. oraz załączniki

 

Załącznik nr 3 do wniosku o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

 

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2024 r. oraz załączniki

 

Załącznik nr 3 do wniosku o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2024 r.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

***

 

Początek strony