Uchwałą Nr LX/517/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 21.08.2023 roku powołano Zespół Interdyscyplinarny w Miłosławiu. Powołanie zespołu jest pewnym usystematyzowaniem działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Miłosław. Zespół Interdyscyplinarny skupia przedstawicieli wszystkich instytucji i służb z terenu miasta, których wspólne działania mogą kompleksowo przyczynić się do ograniczenia zjawiska przemocy domowej oraz stworzyć system wsparcia dla osób i rodzin, gdzie występuje przemoc.

 

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą:


Przewodnicząca: Magdalena Spychała

Zastępca przewodniczącej: Izabela Zakrzewicz

 

Członkowie:

Daria Kaczmarek

                              Łukasz Zabiszak

Monika Myszkiewicz

Maria Orzechowska

Kalina Jackowska

                    Beata Peikert-Hedrych

                    Wioleta Czaińska

         

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy w rodzinie powiadom o tym zjawisku służby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (np. Policję, pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej, lekarza rodzinnego, szkolnego wychowawcę lub psychologa).

Pamiętaj – nic nie usprawiedliwia aktów przemocy!

Początek strony