FEPŻ

 

 

8a0ecb86 3dba 411f a055 5bf5a9330eb2

 

Informujemy, że zmieniło się kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

 

Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

- dla osoby samotnie gospodarującej - 2 056,40 zł

- dla osoby w rodzinie - 1 590 zł

 

Za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie na terenie gminy Miłosław odpowiada Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym. Osoby zainteresowane tą formą pomocy mogą zgłaszać się do tutejszego OPS  (biuro nr 9)  wraz z kompletem dokumentów, które potwierdzają dochód i przesłankę z art. 7. Ustawy o pomocy społecznej. Oświadczenia dostępne są naszej stronie internetowej w zakładce http://www.opsmiloslaw.pl/index.php/dokumenty-do-pobrania.

***

 

8a0ecb86 3dba 411f a055 5bf5a9330eb2

 

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Podprogram 2023

 

12 grudnia 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ). Program będzie realizowany przez najbliższe 7 lat – do 2029 r., a jego łączny budżet to aż 583 mln EUR.

FEPŻ  jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program – podobnie jak POPŻ - opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej (tj. 1.823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1.410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie ) oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 w.wym. ustawy.

 

Za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie na terenie gminy Miłosław odpowiada Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym. Osoby zainteresowane tą formą pomocy mogą zgłaszać się do tut. OPS  (biuro nr 9.) po 19.02.2024 r. wraz z kompletem dokumentów, które potwierdzają dochód i przesłankę z art. 7. Ustawy o pomocy społecznej. Oświadczenia dostępne będą na naszej stronie internetowej po 19.02.2024 r. w zakładce http://www.opsmiloslaw.pl/index.php/dokumenty-do-pobrania.

 

***

Początek strony