8a0ecb86 3dba 411f a055 5bf5a9330eb2

 

Informujemy, że zmieniło się kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

 

Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

- dla osoby samotnie gospodarującej - 2 056,40 zł

- dla osoby w rodzinie - 1 590 zł

 

Za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie na terenie gminy Miłosław odpowiada Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym. Osoby zainteresowane tą formą pomocy mogą zgłaszać się do tutejszego OPS  (biuro nr 9)  wraz z kompletem dokumentów, które potwierdzają dochód i przesłankę z art. 7. Ustawy o pomocy społecznej. Oświadczenia dostępne są naszej stronie internetowej w zakładce http://www.opsmiloslaw.pl/index.php/dokumenty-do-pobrania.

***

Początek strony