OPS w Miłosławiu - witamy !

Flexible Layout

Mamy nadzieję, że informacje zawarte na tej stronie będą dla Państwa pomocne i przyczynią się do jeszcze sprawniejszej obsługi Państwa spraw.

Godziny otwarcia OPS...

Wykaz rejonów

OPS Miłosław

W celu uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika socjalnego obsługującego odpowiedni rejon.

Wykaz rejonów...

wnioski DW

 

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego
oraz o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych
z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

przyjmowane będą
w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Miłosławiu:

w poniedziałki
w godz. od 10:00 do 16:00

od wtorku do piątku
w godz. od 9:00 do 15:00

Dodatkowo informujemy, iż ww. wniosek składa się
w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Żywność krótkoterminowa

 

 

Ważna informacja dotycząca żywności krótkoterminowej !!!
W związku z pracami budowlanymi na ulicy Poznańskiej
nie ma możliwości wjazdu po odbiór żywności bezpośrednio pod Pałac.
Informujemy również, że z Banku Żywności
otrzymaliśmy bardzo mały asortyment
(napój butelkowany Lipton, gotowe kanapki z kurczakiem oraz śledzie w śmietanie).

Przepraszamy za utrudnienia, które nie są od nas zależne.

Dnia dzisiejszego otrzymaliśmy również dostawę żywności unijnej
(cukier, olej, mleko, powidła, makaron, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy).
O terminie wydania poinformujemy w pierwszej połowie października.

 

***

wnioski

 

 

Wnioski o wypłatę dodatku
dla gospodarstw domowych
z tytułu
wykorzystywania niektórych źródeł ciepła:


drewna kawałkowego,
pelletu drzewnego,
innego rodzaju biomasy,
gazu skroplonego LPG
lub oleju opałowego


przyjmowane będą w Miłosławskim Centrum Kultury,
przy ul. Różowej 6:

w poniedziałki
w godz. od 10:00 do 18:00

we wtorki i środy
w godz. od 9:00 do 15:00

w czwartki i piątki
w godz. od 7:00 do 13:00

Dodatkowo informujemy, iż ww. wniosek składa się
w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. 

 

WNIOSEK POBIERZ

 

***
 
 

Żywność krótkoterminowa wrzesień 2022

 

Dnia 28 września 2022 r. (tj. w środę)

w godz. 9:00 – 12:00

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłosławiu
będzie wydawał artykuły spożywcze

otrzymane z Wielkopolskiego Banku Żywności,
którym niebawem upływa termin przydatności do spożycia,
ale są pełnowartościowe pod względem spożywczym.

Żywność wydawana będzie w bocznym wejściu
przy starej kuchni w Pałacu.

 

10074

 

***

 

 

Dodatek węglowy

 

węglowy dodatek

 

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego
przyjmowane będą w Miłosławskim Centrum Kultury,
przy ul. Różowej 6:

w poniedziałki
w godz. od 10:00 do 18:00

 

we wtorki i środy
w godz. od 9:00 do 15:00


w czwartki i piątki
w godz. od 7:00 do 13:00

Dodatkowo informujemy, iż ww. wniosek składa się
w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r.
pozostawia się bez rozpoznania.

Załączniki:

 

Wniosek o dodatek węglowy

Klauzula

Oświadczenie

 

***

Żywność krótkoterminowa

 

Dnia 17 sierpnia 2022 r. (tj. w środę)

w godz. 9:00 – 12:00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłosławiu
będzie wydawał artykuły spożywcze

otrzymane z Wielkopolskiego Banku Żywności,
którym niebawem upływa termin przydatności do spożycia,
ale są pełnowartościowe pod względem spożywczym.

Żywność wydawana będzie w bocznym wejściu
przy starej kuchni w Pałacu.

 

 

10074

 

 

***

Korpus Wsparcia Seniorów

1460x616

   Realizowany program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek i stan zdrowia.

   Celem programu jest zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania seniorów w ich miejscu zamieszkania.

   Gmina Miłosław otrzymała środki na realizację tego programu w wysokości 18 887,68zł w ramach tych środków zakupiono 22 opaski bezpieczeństwa oraz usługę teleopieki tj. całodobowy monitoring dla osób 65+. W ramach usługi teleopieki seniorzy mają zapewniony całodobowy kontakt z centrum alarmowym za pośrednictwem opaski telemedycznej – które w przypadku odebrania połączenia na skutek wciśnięcia przycisku alarmowego na opasce i nawiązaniu kontaktu telefonicznego podejmuje odpowiednią interwencję.

   22 osoby z naszej Gminy otrzyma opaski, dzisiaj jest obecna część osób którzy otrzymają opaski, pozostała część osób nie przybyła z powodu złego stanu zdrowia, do których pracownicy naszego Ośrodka dojadą i założą opaski.

   Program jest realizowany do 31.12.2022r.

Beata Jagodzińska

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu

 

wspsen1

wspsen3

wspsen2

 

wspsen4

 

 

***

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

         

      W związku z ogłoszoną dnia 01.07.2022 r. ustawą z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1383) tutejszy Ośrodek informuje, iż w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy, tj. do dnia 15.07.2022 r. podmioty, które zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, nieposiadającym numeru PESEL, mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne obejmujące okres do dnia 29 kwietnia 2022 r. (wnioski składa się na formularzu obowiązującym do dnia 29 kwietnia 2022 r.).


    Jednocześnie wyjaśniamy, że wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, obejmujący okres do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 8 czerwca2022 r., czyli do dnia 30.06.2022 r., składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 r.


     Natomiast wniosek o ww. świadczenie obejmujący okres po dniu wejścia w życie wspomnianej ustawy, składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

   Wnioski złożone z uchybieniem wskazanych terminów będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

 

***

 

 

Strona 8 z 34

Początek strony