OPS w Miłosławiu - witamy !

Flexible Layout

Mamy nadzieję, że informacje zawarte na tej stronie będą dla Państwa pomocne i przyczynią się do jeszcze sprawniejszej obsługi Państwa spraw.

Godziny otwarcia OPS...

Wykaz rejonów

OPS Miłosław

W celu uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika socjalnego obsługującego odpowiedni rejon.

Wykaz rejonów...

„Korpus Wsparcia Seniorów”

mpips

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłosławiu pozyskał dotacje na realizację Programu „Korpus    Wsparcia Seniorów” na rok  2022 – Moduł II, dzięki czemu możliwe będzie objęcie 22 seniorów  zamieszkujących na terenie Gminy Miłosław tzw. „opieką na odległość”, czyli teleopieką.

 

Teleopieka to rodzaj usług opiekuńczych świadczonych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych. Seniorzy zostaną wyposażeni w opaski monitorujące pozwalające na wezwanie pomocy w sytuacji zagrożenia.

Dzięki opasce senior będzie mógł połączyć się z Centrum Teleopieki za pomocą przycisku SOS. Centrum skontaktuje się z użytkownikiem, dokona rozeznania sytuacjii podejmie właściwą interwencję, np. poinformuje opiekuna lub wezwie odpowiednie służby (pogotowie, policję, straż).

Opaski posiadają funkcję monitorowania podstawowych funkcji życiowych, dlatego w sytuacji nagłej zmiany standardowych parametrów Centrum Teleopieki skontaktuje się z seniorem celem ustalenia, czy jego stan zdrowia wymaga interwencji.

Przydatną funkcją jest detektor upadku – jeśli użytkownik upadnie, np. wskutek utraty przytomności – opaska wyśle sygnał SOS automatycznie – bez konieczności wywołania sygnału przez użytkownika, a Centrum Teleopieki natychmiast podejmie działania.

Wsparcie adresowane jest do osób, które ukończyły 65 lat, mających problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność. Usługi teleopiekuńcze mają na celu przede wszystkim podwyższenie poczucia bezpieczeństwa tych osób.

Rekrutacja prowadzona jest w terminie: 06-10 czerwca 2022r. przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu. W sytuacji większej ilości zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa.

Dodatkowych informacji na temat realizacji Programu udzielają:

Beata Jagodzińska tel. 61 438 20 24

Izabela Zakrzewicz tel. 61 438 37 58

PROGRAM  „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022

finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19

Dofinansowanie 18.887,68 zł

Całkowita wartość zadania 18.887,68 zł

Regulamin KWS

Załącznik

Warsztaty kulinarne- zaproszenie

Loga na strony intrnetowe 1

 

Zaproszenie na warsztaty

Serdecznie zapraszamy na warsztaty kulinarno-żywieniowe, na których poznasz zasady zbilansowanej diety i nauczysz się wprowadzać je w życie.

Jeśli chcesz zdobyć większą wiedzę i praktykę w zakresie prawidłowego odżywiania, przygotowywania jadłospisów i umiejętnego przygotowywania zdrowych posiłków to te zajęcia są dla Ciebie.

W czasie warsztatów wszyscy uczestnicy biorą aktywny udział w powstawaniu potraw, które później wspólnie spożywają.

Warsztaty są bezpłatne i przeznaczone dla odbiorców pomocy żywnościowej.

TERMIN WARSZTATÓW:   17 maj 2022

LOKALIZACJA: MCK MIŁOSŁAWUL. rÓŻOWA 6

ZAPISY: OPS MIŁOSŁAW UL. WRZESIŃSKA 19

              TEL. 61 438 20 24 / 61 438 37 59

 

 

***

POPŻ

Loga na strony intrnetowe 1

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłosławiu informuje,
że paczki żywnościowe w ramach Podprogramu 2021
wydawane będą w Pałacu w Miłosławiu
(przy bocznym wejściu od starej kuchni)

11 i 12 maja 2022 r. (tj. środa,czwartek)

godz. 9:00-14:00

Dnia 11 maja 2022r.wydawana będzie żywność dla mieszkańców:

Białego Piątkowa, Chlebowa, Czeszewa, Czeszewa - Budy, Kębłowa, Kozubca, Książna, Lipia, Mikuszewa, Nowej Wsi Podgórnej, Skotnik, Szczodrzejewa,

oraz ulic: 11 Listopada, Dolnej, Dzieci Miłosławskich, Kosynierów, Kościelnej, Krętej, Legionów, Mostowej, Nowej, Ogrodowej, Powstańców Wielkopolskich, Placu Wiosny Ludów, Poznańskiej, Sienkiewicza, Słowackiego, Strajków Szkolnych, Wojska Polskiego, Wyczółkowskiego, Zamkowej, Żołnierzy Września, os. Wł. Łokietka.

Dnia 12 maja 2022r.wydawana będzie żywność dla mieszkańców:

Biechowa, Biechówka, Orzechowa, Pałczyna, Bugaju, Rudek, Bagatelki, Chrustowa, Franulki, Gorzyc,

oraz ulic: Dąbrowskiego, Dworcowej, Dworzec, Harcerskiej, Łąkowej, Mielżyńskiego, Różowej, Mierosławskiego, Niepodległości, Pałczyńskiej, Skoraczewskiego, Wiewiórowskiego, Wrzesińskiej.

Osoby pobierające żywność będą obowiązane uczestniczyć w działaniach na rzecz włączania społecznego, organizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

***

Wielkanocna zbiórka żywności 2022r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłosławiu podsumował tegoroczną Wielkanocną Zbiórkę Żywności organizowaną wspólnie z Wielkopolskim Bankiem Żywności w Poznaniu.

W wyniku zbiórki przeprowadzonej w dniach 1-2 kwiecień 2022 r. zebrano   891,515 kg artykułów spożywczych z których zrobiono 118 paczek.

Uzupełnią one zapasy najuboższych rodzin, osób niepełnosprawnych, samotnych i schorowanych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, korzystających z pomocy społecznej tutejszego ośrodka.

Szczególne słowa uznania i wdzięczności za okazaną pomoc oraz za umożliwienie przeprowadzenia akcji kierujemy do kierownictwa, właścicieli oraz personelu sklepów na terenie naszej gminy.

Serdeczne  podziękowania składamy również wolontariuszom ze Szkoły Podstawowej w Miłosławiu oraz Orzechowie i ich opiekunom za zaangażowanie i bezinteresowną pomoc w zrealizowaniu zbiórki.

Przede wszystkim podziękowania kierujemy do niezawodnych darczyńców, którzy po raz kolejny nie pozostali obojętni wobec osób potrzebujących pomocy i przyłączyli  się do naszej akcji. Wasz udział to żywe świadectwo wrażliwości   i empatii dla osób, które potrzebują pomocy. Dzięki Wam, te święta dla wielu osób staną się czasem prawdziwej radości.

Wszystkim, którzy wsparli naszą akcję serdecznie dziękujemy

i życzymy zdrowych i spokojnych Wielkanocnych.

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej

w Miłosławiu

 

 

20220405 090135 kopia

 

20220405 090135

 

277702244 683147996074103 6695167767898455917 n 

 

277544464 400707955219651 1410839543254366674 n

***

 

Nabór na stanowiska kierownika klubu Senior+

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu ogłasza nabór  na wolne stanowisko Kierownika Klubu "Senior+" w Miłosławiu i w Czeszewie.

Pełna informacja dostępna TUTAJ

Klauzula informacyjna

Kwestionariusz osobowy

Rusza rekrutacja do Klubu Senior+ w Miłosławiu i w Czeszewie

 

logo

 

Drodzy Seniorzy,

Rusza rekrutacja do Klubu Senior+ w Miłosławiu i w Czeszewie

Klub Senior+ jest ośrodkiem wsparcia w formie klubu samopomocy przeznaczonym dla 15 osób (każdy klub) w wieku 60 lat i więcej, nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących na terenie Gminy Miłosław.

Siedziba Klubu mieścić się będzie w Miłosławiu ul. Różowa 6 (budynek MCK)
i w Czeszewie ul. Słoneczna 25 (budynek świetlicy wiejskiej). Klub czynny będzie
w poniedziałki, środy i piątki.

Rozpoczęcie działalności Klubu planowane jest w miesiącu maju 2022 r. Wnioski o przyjęcie do Klubu można pobrać w Miłosławskim Centrum Kultury przy
ul. Różowej 6 w Miłosławiu w godz. 10:00-14:00 i w Bibliotece Publicznej (budynek szkoły) w Czeszewie przy ul. Szkolnej 27 w godz. 14:00-15:00 oraz ze strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu. Wypełnione wnioski neleży składać w dniach 01-14.04.2022 r. (dni powszednie) w Miłosławskim Centrum Kultury przy ul. Różowej 6 w godz. 10:00-14:00 oraz w Bibliotece Publicznej (budynek szkoły) w Czeszewie przy ul. Szkolnej 27 w godz. 14:00-15:00.

Celem Klubu jest aktywizowanie seniorów i rozwijanie ich zainteresowań poprzez organizację atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni. Seniorzy będą mieli możliwość uczestniczenia w spotkaniach: warsztatowych, edukacyjnych, kulturalnych, artystycznych i ruchowych.

Klub Senior+ nie jest placówką dziennego wsparcia. Nie jest w nim sprawowana opieka nad seniorami, nie ma też możliwości zapewnienia wyżywienia uczestnikom zajęć.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami tel. 61 438 20 24, 61 438 37 58.

                          

                                                                                                 Beata Jagodzińska
                                                                               Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                    w Miłosławiu

 

WNIOSEK MIŁOSŁAW POBIERZ

WNIOSEK CZESZEWO POBIERZ

POPŻ Podprogram 2021r.

Loga na strony intrnetowe 1

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłosławiu informuje,
że trwają przygotowania do rozpoczęcia
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021.

      Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiednich produktów żywnościowych. Paczki żywnościowe trafiać będą do ograniczonej liczby osób znajdujących się w trudnej sytuacji określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów. Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania tej formy pomocy wynosi 1 707,20  dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 320 w przypadku osoby w rodzinie.

        Osoby zainteresowane pomocą od dnia 21.03.2022 r. mogą pobierać skierowanie przy głównym wejściu do Urzędu Gminy lub na naszej stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu www.opsmiloslaw.pl w zakładce dokumenty do pobrania.

Wnioski będzie można składać od 4.04.2022 r. w MCK w Miłosławiu ul. Różowa 6  w dniach:

poniedziałek w godzinach od 13:00-16:00

wtorek i środa w godzinach od 12:00-15:00

czwartek i piątek w godzinach 7:00-10:00.

Przy składaniu skierowania konieczne jest okazanie wszelkich dokumentów potwierdzających dochód. Objaśnienie dotyczące dochodu znajduje się we wniosku (str.4).

TELEFON KONTAKTOWY:               (61) 438 37 59 lub (61) 438 20 24

Przypominamy, że osoby pobierające żywność są zobowiązane uczestniczyć w działaniach na rzecz włączenia społecznego organizowanych przez Bank Żywności oraz Ośrodek Pomocy Społecznej (m. in. warsztaty kulinarne i edukacyjne).

 

 

***

Dodatek osłonowy

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłosławiu informuje o terminach wypłat dodatku osłonowego :

 - przelew na konto bankowe w dniu 29.03.2022r.

- gotówka w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu 30.03.2022r. od godz. 9.00 do 14.00

 

 

***

Strona 9 z 34

Początek strony