OPS w Miłosławiu - witamy !

Flexible Layout

Mamy nadzieję, że informacje zawarte na tej stronie będą dla Państwa pomocne i przyczynią się do jeszcze sprawniejszej obsługi Państwa spraw.

Godziny otwarcia OPS...

Wykaz rejonów

OPS Miłosław

W celu uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika socjalnego obsługującego odpowiedni rejon.

Wykaz rejonów...

Wielkanocna Zbiórka Żywności

 

 

W nadchodzący piątek i sobotę Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłosławiu wraz z Federacją Polskich Banków Żywności przeprowadzi kolejną edycję Wielkanocnej Zbiórki Żywności.

15 i 16 marca w niemal wszystkich sklepach na terenie gminy Miłosław ustawione zostaną specjalne kosze, do których będzie można włożyć produkty żywnościowe. Do wzięcia udziału w zbiórce zachęcać będą wolontariusze - uczniowie Szkoły Podstawowej w Miłosławiu, Orzechowie i Czeszewie. Akcję będzie można również wesprzeć finansowo za pośrednictwem strony internetowej https://zbiorkazywnosci.pl/. Za zebrane w ten sposób pieniądze zostanie zakupiona żywność dla potrzebujących.

 

plakat wielkanoc

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w zbiórce.

 

 

***

      
      

Informacja

 

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe

 

Gospodarstwa domowe, które wykorzystują jako główne źródło ogrzewania urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, o których mowa w art. 3 pkt 3a ustawy – Prawo energetyczne, mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT.

Refundacja podatku VAT obowiązuje za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o refundację podatku VAT można składać:

- do dnia 30 września 2024 r. - w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,
- po dniu 30 września 2024 r. - w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliw gazowych, która jest przedmiotem wniosku.

Warunkiem otrzymania zwrotu jest złożenie wniosku (wnioskodawcą może być osoba, z którą podpisana jest umowa o dostawę gazu), dołączenie faktury za dostarczenie paliw gazowych, dowodu uiszczenia zapłaty za fakturę oraz ewentualnych dokumentów dotyczących dochodów gospodarstwa domowego.

Ponadto dane źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w terminie do dnia 21 grudnia 2022 r. (albo po tym dniu w przypadku wpisania lub zgłoszenia nowego źródła ogrzewania).

Należy również spełnić kryterium dochodowe, które w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego wynosi 2.100,00 zł miesięcznie na osobę, a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego 1.500,00 zł miesięcznie na osobę.

W przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie:
- od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 lipca 2023 r. - uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 r.;
- od dnia 1 sierpnia 2023 r. do dnia 30 września 2024 r. - uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 r.

 

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. oraz załączniki

 

Załącznik nr 3 do wniosku o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

 

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2024 r. oraz załączniki

 

Załącznik nr 3 do wniosku o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2024 r.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

***

 

FEPŻ - zmiana kryterium

 

 

8a0ecb86 3dba 411f a055 5bf5a9330eb2

 

Informujemy, że zmieniło się kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

 

Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

- dla osoby samotnie gospodarującej - 2 056,40 zł

- dla osoby w rodzinie - 1 590 zł

 

Za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie na terenie gminy Miłosław odpowiada Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym. Osoby zainteresowane tą formą pomocy mogą zgłaszać się do tutejszego OPS  (biuro nr 9)  wraz z kompletem dokumentów, które potwierdzają dochód i przesłankę z art. 7. Ustawy o pomocy społecznej. Oświadczenia dostępne są naszej stronie internetowej w zakładce http://www.opsmiloslaw.pl/index.php/dokumenty-do-pobrania.

***

Żywność krótkoterminowa marzec 2024

 

10074

 

 

Dnia 7 marca 2024 r. (tj. w czwartek)

w godz. 9:00 – 12:00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłosławiu
będzie wydawał artykuły spożywcze

otrzymane z Wielkopolskiego Banku Żywności,
którym niebawem upływa termin przydatności do spożycia,
ale są pełnowartościowe pod względem spożywczym.

Żywność wydawana będzie w bocznym wejściu
przy starej kuchni w Pałacu.

 

 

***

Rehabilitacja domowa

 

 

ulotkarehabilitacja

 

 

***

Ankieta

Szanowni Państwo!

W związku z planowanym przystąpieniem przez Gminę Miłosław do Programu „Opieka wytchnieniowa” prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety, która pozwoli ocenić zainteresowanie mieszkańców udziałem w programie.

W ramach programu opiekunowie mogą skorzystać z zastępstwa w sprawowaniu opieki nad osobą z niepełnosprawnością. 

Opieka wytchnieniowa skierowana jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawują bezpośrednią opiekę nad  dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Program jest realizowany w dwóch formach: 

1. w formie pobytu dziennego – maksymalna ilość godzin opieki wytchnieniowej na  uczestnika programu wynosi 240 godzin w ciągu roku,

2. w formie pobytu całodobowego – maksymalna ilość dni opieki wytchnieniowej na uczestnika programu wynosi 14 dni w ciągu roku.  

W ramach opieki dziennej i całodobowej osoby z niepełnosprawnością otrzymują profesjonalną opiekę w dniach i godzinach ustalonych według potrzeb uczestników programu, natomiast członkowie rodzin otrzymują doraźne wsparcie w opiece nad najbliższymi. 

Wypełnioną ankietę można dostarczyć w formie papierowej do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu (pokój nr 6 lub nr 5), ul. Wrzesińska 19 lub przesłać na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 31 marca 2024 roku.

Ankieta jest anonimowa i nie stanowi karty zgłoszenia do programu.


Serdecznie dziękujemy !

 

ANKIETA

 

 

***

DODATEK OSŁONOWY 2024 R.

Dodatek osłonowy to jednorazowe świadczenie pieniężne stanowiące kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności przysługujące za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.

Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają :

 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym
– 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych za 2022 r.

W przypadku przekroczenia dochodu obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:
– 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
– 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
– 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, i wynosi:

– 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
– 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
– 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
– 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Źródło ogrzewania powinno być zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

Dodatek osłonowy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. będzie wypłacony jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r.

Wnioski można składać w terminie od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.:

– elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP
– tradycyjnie (papierowo) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłosła
wiu

WNIOSEK + RODO

Żywność krótkoterminowa luty 2024

 

10074

 

Dnia 2 lutego 2024 r. (tj. w piątek)

w godz. 9:00 – 12:00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłosławiu
będzie wydawał artykuły spożywcze

otrzymane z Wielkopolskiego Banku Żywności,
którym niebawem upływa termin przydatności do spożycia,
ale są pełnowartościowe pod względem spożywczym.

Żywność wydawana będzie w bocznym wejściu
przy starej kuchni w Pałacu.

 

***

Strona 2 z 34

Początek strony